Utnevnelser i Tromsø stift

Berislav Grgić, biskop-prelat av Tromsø, har den 15. februar akseptert Ågot Kermits frasigelse av embetet som kansellist i stiftet og løst henne fra dette med virkining fra 29. februar 2012. Samtidig har han utnevnt Heidrun Aufles til kansler i Tromsø stift med virkning fra 1. mars 2012.

Heidrun Aufles er fra 15. februar ansatt som konsulent i Tromsø stift.

Biskop Grgić har den 15. februar løst pater Erhard Alfons Osmantzik MSF fra embetet som kapellan i Den Hellige Ånds menighet i Mosjøen og utnevnt ham til prest for Allehelgenskirken, Karmelittklosteret "Totus Tuus", Tromsø.

Melding fra Tromsø stift