Tromsø: Elisabethsøstre feirer ordensjubileum

Den 17. mars feirer to St. Elisabethsøstre ordensjubileum:

Sr. M. Pia Sochacka (Tromsø) feirer 75-årsjubileum, og sr. M. Aloysia Brux (Tromsø) takker Gud for 60 års tjeneste som søster. Høytideligheten markeres den 17. mars under Den hellige messe kl. 10.00, i St. Elisabethsøstrenes kapell i Tromsø.

Messen feires av biskop Berislav Grgić og flere prester fra Tromsø Stift.

sr. Pia

Sr. M. Pia Sochacka


sr. Aloysia

sr. M. Aloysia Brux


(Melding fra Elisabethsøstrene)