Utnevnelse i Oslo katolske bispedømme

Da p. Rolf Bowitz,  sogneprest i St. Svithun menighet i Stavanger, for tiden er syk, har biskop Bernt Eidsvig av Oslo den 16. mars utnevnt p. Clement Inpanathan Amirthanathan (p. "Inpa") til sogneadministrator i menigheten fra utnevnelsesdato til 1. august 2012.

P. Inpa har vært kapellan i menigheten siden 1. august i fjor.