Løslot undergrunnsbiskoper etter kontrollert omvisning

To kinesiske biskoper tilhørende landets undergrunnskirke ble påskedag løslatt av myndighetene, i følge kirkelige kilder i området.

Det var hjelpebiskopen Peter Shao Zhumin av Wenzhou og biskop Peter Jin Lugang av Nanyang som ble holdt i arrest i henholdsvis fire uker og fire dager.

Biskop Shao har siden arrestasjonen den 19. mars gjennomgått en statlig kontrollert "rundreise" for å lære om landets strenge religionspolitikk, noe lokale kilder beskriver som en "hjernevask". Bakgrunnen skal være at kinesiske myndigheter er svært lite begeistret over fjorårets hemmelige bispevielse i Tianshui, hvor Shao og fire andre undergrunnsbiskoper deltok.

– Sentrale myndigheter har tillagt denne ordinasjonen stor betydning, noe de vurderer som en protesthandling rettet mot den offisielle kirkens 'selvvalg og selvordinasjon' av biskoper, sier en anonym kilde til Ucanews.

49-årige Shao ble på sin statskontrollerte rundtur blant annet tatt med til bispedømmet Leshan. Her møtte han den ekskommuniserte fr. Paul Lei Shiyin som i fjor ble bispeviet uten pavelig mandat. Han skal sammen med offisielle representanter også ha besøkt kirkelige institusjoner som samarbeider med myndighetene, og blitt bedt om å følge deres eksempel.

Det er nettopp retten til bispeutnevnelser som er det sentrale konfliktspørsmål mellom Vatikanet og kinesiske myndigheter. Konflikten har ført til at Den katolske kirke i Kina er  splittet mellom en undergrunnskirke lojal mot Den hellige stol, og den "offisielle" kirken som kontrolleres av staten gjennom den såkalte "Kinesiske patriotiske katolske forening".