Ny ledelse hos St. Josephsøstrene


Lederteamet består av følgende søstre (fra høyre):

Sr. Gunhild Abeln, Sr. Valborg Osterhus, Sr. Hedwig-Marie Hergenhahn,
Sr. Sally Hodgdon(generalpriorinne), Sr. Anette Moltubakk og
Sr. Marit Brinkmann (provinsforstanderinne)

St. Josephsøstrene hadde sitt provinskapittel fra den 2. – 4. april 2012.

Her ble det drøftet viktige saker for provinsens fremtid, og det ble den 3. april valgt ny ledelse for de kommende fire år.

Det nyvalgte lederteam overtar ledelsen av provinsen lørdag den 14. juli 2012 

Sr. Sally Hodgdon, generalpriorinnen fra Roma, var også tilstede.

Melding fra St. Josephsøstrene