Olavs omvendelse

Katolsk Akademi og St. Olav menighet inviterer til feiring av Olav den Helliges omvendelse og dåp torsdag 23. oktober.

Foredrag ved biskop Bernt Eidsvig og arkeolog Øystein Ekroll.

Les mer
 

Heidi Øyma valgt inn i styret i Bibelselskapet

Redaktøren av St. Olav kirkeblad, Heidi Øyma, har under bibelselskapets representantskapsmøte blitt valgt til styremedlem i Det norske bibelselskap i perioden 2012-2015. Styreleder ble luthersk biskop av Nidaros, Tor Singsaas.

Øyma er Cand Philol med italiensk hovedfag fra Universitetet i Oslo, og jobber for tiden med en masteroppgave i bibelfag ved Menighetsfakultetet i Oslo.

Det norske bibelselskap ble stiftet i 1816, og er den eldste felleskirkelige organisasjon i Norge. Mange kirkesamfunn er representert. Kari Mette Eidem har tidligere sittet i styret på vegne av Den katolske kirke.

Biskop Bernt Eidsvig Can.Reg ble valgt til ordfører for representantskapet i neste periode.

Emneord: ,