Program Katolsk Akademi høsten 2012

Merk også: Katolsk Akademi arrangerer innføringskurs i Det annet vatikankonsil høsten 2012 og våren 2013. Se eget program.

KATOLSK AKADEMI 
HØSTEN 2012

E-post akademi@katolsk.no

Postadresse: Akersveien 5, 0177 Oslo

Lørdag 22. september kl. 11.00 – 15.00 (Mariagården)

Den hellige Augustin. Kirkefader, teolog og ordensgrunnlegger

Innleder: Professor i idehistorie og forfatter Trond Berg Eriksen, Universitetet i Oslo

I 2000 kom Berg Eriksen ut med boken “Augustin – det urolige hjertet” på Universitetsforlaget.


Lørdag 27. oktober kl. 11.00 15.00 (Mariagården)

Olav den Hellige, Norges evige konge. Hvordan kan Olavsarven – den hellige Olavs åndelige testamente – være en utfordring og støtte for troen  i dag?

Innleder: Magister i idehistorie og forfatter Lars Roar Langslet

I forbindelse med at pave Benedikt XVI har utropt et Troens år som åpnes 11. oktober 2012, vil Katolsk Akademi utfordre vår Olavsarv som kilde for fordypning av troen. Å fostre kjennskap og devosjon til lokale helgener er ett av målene for Troens år.

I 2011 gav Lars Roar Langslet og Knut Ødegård ut boken “Olav den Hellige. Spor etter helgenkongen” på Press forlag.

Fredag 23. november (Mariagården)

Retrett: Att leva i tilbedjan  

Retrettleder: biskop Anders Arborelius OCD av Stockholm

Retretten begynner med den hellige messe kl. 16.00 i St. Joseph kirke. Derefter forsetter programmet i Mariagården.

Innledninger, sang – aftensmåltid i stillhet.

Lørdag 24. november kl. 11.00 – 15.00 (Mariagården)

Den salige pave Johannes Paul IIs minneforelesning:

Karmels Spiritualitet och den salige Johannes Paulus II

 

Katolsk Akademi vil sette i gang en serie med forelesninger til minne om den salige pave Johannes Paul II og på denne måten ære hans minne og store åndelige betydning.

 Foredragsholder: Biskop Anders Arborelius OCD, formann i Den Nordiske Bispekonferanse.

 Lørdag  9. februar 2013 kl. 11.00 15.00 (Mariagården)

Kunstforedrag

Innleder: Professor i kunsthistorie Gunnar Danbolt, Universitetet i Bergen


VELKOMMEN!

Påmelding til: akademi@katolsk.no