Glimt fra Corpus Christi-feiring

Kristus Konge menighet i Narvik markerte søndag Festen for Kristi legeme og blod.

Kristus Konge

Tradisjonen tro arrangerte St. Paul menighet i Bergen prosesjon gjennom byen. (Flere bilder finnes her.)

Corpus Christi Bergen

Utenfor Johanneskirken i Bergen.

CC Bergen 2

cc3

cc4

St. Franciskus Xaverius menighet i Arendal (Flere bilder finnes her.)

Corpus Christi St. Franciskus Xaverius kirke

Corpus Christi St. Franciskus Xaverius kirke 2

Corpus Christi St. Franciskus Xaverius kirke 3