Egyptiske katolikker avventende etter islamistisk valgseier

Valget av Mohammed Morsi fra Det muslimske brorskap til Egypts nye president gjør kristne "usikre", i følge fr. Rafiq Greiche, talsmann for Den katolske kirke i Egypt. 

Rafic Greiche
Fr. Rafiq Greiche
– talsmann for rundt 200 000 egyptiske katolikker.

– Det muslimske brorskap har dårlige meritter i sitt historiske forhold til kristne. De har alltid stått for en politikk som søker å implementere shariah-lovgivning og islamisering av det egyptiske samfunn gjennom kleskoder, på arbeidsplassen og i folks hverdagsliv, sier fr. Greiche, som fremhever at kristne nå er usikre på de langsiktige konsekvensene av Morsis seier.

Da han søndag ble uropt til Egypts nye president, forsikret Morsi at han vil inkludere både kristne og sekulære i sin regjering, og samtidig respektere kvinners rettigheter. Fr. Greiche er derimot skeptisk.

– Erfaringsmessig så vet vi hva politikken til Det muslimske brorskap innebærer. Vakre ord er vel og bra, men det vi nå trenger er fakta.

Koptere, katolikker og andre kristne minoriteter har lenge krevd likhet for loven når det gjelder tillatelser til oppføring av kirker og forsamlingslokaler, og samtidig protestert mot det mange mener er direkte diskriminering – både i arbeidslivet og sivilsamfunnet. Kravene fra egypts kristne ble omfavnet i revolusjonens startfase, hvor demonstranter krevde like rettigheter både for muslimer og kristne.

Men valget ble som kjent avgjort etter en jevn kamp mellom Morsi fra Det muslimske brorskap, og Ahmed Shafic, tidligere statsminister under Hosni Mubarak. Dr. Greiche bekrefter at mange av de unge som deltok i revolusjonen nå har gitt sin tilslutning til Morsi, siden de frykter militærets makt.

Mohammed Morsi hyllet søndag revolusjonen og dets martyrer, og ba "Egypts mektige folk" om å "styrke vår nasjonale enhet".

Fr. Greiche spår imidlertid at maktkampen mellom militæret og Det muslimske brorskap vil virke hemmende på samfunnsutviklingen.

– Det finnes tegn på at ting allerede har gått i vranglås. Når Morsis embetsperiode starter den 1. juli, skal han avlegge ed foran Høyesterett, som pr. i dag kontrolleres av militærrådet. Morsi ønsker imidlertid å gjøre dette foran parlamentet, som ble oppløst for over en uke siden, og med dette eliminerte islamistenes valgseier. Fremtidens egyptiske samfunn og økonomi kommer til å blokkeres av denne fastlåste situasjonen mellom to mektige parter, avslutter fr. Rafiq Greiche.

AsiaNews