Eiendomsprosjekter i Oslo katolske bispedømme – en statusrapport

Av Pham Cong Thuan, økonom i Oslo katolske bispedømme, fra St. Olav - katolsk kirkeblad 3/2012

Det er stadig noe som må bygges, vedlikeholdes eller restaureres i Kirken. Her følger en oversikt over igangsatte eller planlagte prosjekter i Oslo katolske bispedømme per mai, 2012.

Ny kirke i Stavanger
Slik så St. Svithun kirke i Stavanger ut den 10. mai i år.

St. Franciskus skole i Arendal må innen kort tid restaurere den ene fløyen grunnet dårlig inneklima. Det er også planer om å utvide nevnte fløy samtidig slik at skolen kan ta imot flere elever. Nøyaktig hvor mange elever og hvor mange flere klasserom vi kan håpe på, er fremdeles uvisst. Til høsten har Utdanningsdirektoratet godkjent at skolen kan ta imot 250 elever. Dette er opp 25 elever fra dagens 225.

Å bygge ut skolen blir ikke noe enkelt løft for skole og menighet, særlig ettersom menigheten fremdeles har en betydelig gjeldsbyrde etter å ha utvidet kirkerommet med 30 %.

Ved Sta. Maria kirke i Askim, som er relativt ny (2003), planlegges det å bygge en garasje. Sognepresten i Askim, p. Piotr Pisarek, betjener både Askim og Moss, samtidig som han bor i Fredrikstad. Resultatet blir mye tid bak rattet.

I Bergen planlegges Norges eneste katolske gymnas. Skolen vil ta i bruk de gamle lokalene til Florida sykehus. Det gamle sykehuset må totalrenoveres, og prislappen vil havne på rundt 60 millioner. Gymnaset åpner for elever i føreste klasse i august i år.

Skole er også ønsket i Drammen. Der har en lokal gruppe aktivt jobbet for å samle inn penger, og opprettelsen av skolen som juridisk person i Brønnøysundsregistrene er allerede gjennomført. Forhåpentligvis vil vi finne egnede lokaler og få godkjent kjøreplanen av Utdanningsdirektoratet.

Det eneste fylket i Norge uten katolsk kirke er Sogn og Fjordane. Der håper lokale krefter stadig på å få bygget en kirke. Per i dag forhandler vi via Førde kommune om å få kjøpe tomt av en lokal grunneier. Tomten er allerede regulert til kirkelig formål.

Mens Sogn og Fjordane står kirkeløs, har vi i Østfold fire fullverdige kirker og ett kapell. Kirken i Halden er en av bispedømmets eldste og trenger blant annet å få reparert murpuss. Dette kommer like etter at vi har reparert taket og pusset opp to av fire sakristier. I tillegg må presteboligen pusses opp. Menighetssalen må også males, og vinduer må skiftes. Det hele er et enormt løft for St. Peter menighet, som er en av bispedømmets minste menigheter.

St. Torfinn menighet har også flere prosjekter på gang. Blant annet utvides menighetslokalet. Den gamle presteboligen på Hamar, som er blitt en del av et utvidet menighetslokale, erstattes med en ny, som blir lagt til en nybygget annen etasje. I tillegg har det vist seg at bærende konstruksjoner i kirketaket er angrepet av råte, noe som igjen gjør at disse konstruksjoner må skiftes.

I St. Josef menighet i Haugesund må bygget som rommer menighetssal, katekeselokaler og prestebolig, oppgraderes med tanke på brannsikkerhet. Taket i samme bygg lekker og må derfor også repareres.

En av Norges yngste katolske menigheter er St. Gudmund på Jessheim. Med om lag 3000 medlemmer er dette også Norges største menighet uten egen kirke. For tiden feires messer i noen moduler som er satt sammen til å kunne tjene som provisorisk kirke, såkalt ”kirke på hjul”  (Se. St. Olav 2-2011). Vi har allerede signert kontrakt for kjøp av tomt. Denne er ikke overtatt ennå da den ikke er ferdigregulert.

I Kongsvinger har Sta. Clara kirke nylig fått et nyoppusset inngangsparti. Det neste som venter, er å få reparert taket.

Også i St. Ansgar menighet er det stor aktivitet. Kirken skal utvides. Utvidelsen skjer på en slik måte at menigheten i Kristiansand også må få nye menighetslokaler og presteleiligheter. Kirken vil utvides innover slik at menighetssal og prestebolig må flyttes til nabobygget ”Kiga” (Se St. Olav nummer 1-2012).

I St. Frans menighet i Larvik er listen over ting som skal gjøres, lang. I år vil de satse på å få pusset opp deler av presteboligen, samt å få reparert glasstaket i kirken.

I likhet med St. Frans menighet har også Sta. Maria menighet på Lillehammer en lang liste. Etter blant annet å ha renovert kirketak og byttet ut ødelagt vinduer i kirken, står menighetssalen for tur. Den holder samme temperatur ute som inne, året rundt.

St. Magnus på Lillestrøm har en nyere og en eldre bygningsmasse. I år skal den eldre delen pusses opp.

I Oslo har vi flere prosjekter. St. Olav domkirke må utvide sideinngangen. Dette er et krav fra Brannvesenet. Grunnen til at vi må utvide, er rett og slett fordi det er så mange som kommer til kirken at utvidelse er nødvendig for å sikre tilfredsstillende rømningsveier.

Domkirkens nabo, bispegården, får installert et ventilasjonsanlegg. Tidligere har vi fått fornyet inneluften ved å åpne vinduer. Når det nå er blitt et bygg med mange kontorer, er et godt ventilasjonsanlegg viktig for å sikre fornuftig arbeidsklima.

Like over veien til bispegården ligger St. Sunniva skole, skolen er i full gang med utbedringene som ble pålagt av bydelsoverlegen. Forhåpentligvis blir arbeidet ferdig innen utgangen av 2012 og innenfor budsjett på kr. 60 mill.

I tilknytning til skolen ligger St. Josef kirke, denne får nytt ventilasjonsanlegg.

I St. Hallvard menighet får prestene nyoppussede leiligheter om ikke lang tid. Arbeidet med å pusse opp og brannsikre bygget, har vært vanskelig grunnet fredning av bygningsmassen.

Samtidig som eksisterende bygninger pusses opp i st. Hallvard, kjøpes det tomt på Mortensrud (Oslo ytre øst) med tanke på å bygge kirke og stifte menighet der.

Kirkerommet i Porsgrunn
Trekirken i Porsgrunn skal brannsikres.

I Vår Frue menighet i Porsgrunn har vi en av bispedømmets vakreste kirker. Kirken er bygget av tre. Etter at Østre Porsgrunn kirke ble påtent og nedbrent i fjor, har vi samlet inn penger for å brannsikre kirken med vanntåke-anlegg.

Den unge menigheten i Sandefjord planlegger å skifte ut vinder og rehabilitere St. Johannes døperens kirke.

Mariaholm i Spydeberg har allerede opplevet et betydelig løft de siste to år og vil bli pusset opp enda mer i nær framtid. Planen er å utvide slik at flere grupper kan bruke stedet samtidig. Dette krever en utvidelse av hovedbygget slik at vi får flere grupperom, samt utvidelse av spisesal. Preste- og bestyrerboligen er allerede totalrenovert (se St. Olav 1-2012).

St. Svithun menighet i Stavanger vil bli Norges største katolske kirke når den blir offisielt innviet i oktober. Kirkeutvidelsen har vært lenge etterlengtet og vil resultere i at kirken totalt får 500 sitteplasser.

I tillegg til menighetenes og bispedømmets prosjekter, pågår det også prosjekter i regi av ordenshus. Disse er ikke nevnt her.


Gaver kan gis via nett: donasjoner.katolsk.no eller ved avtalegiro (mulighet for skattefradrag). Kontakt kirkebidrag@katolsk.no/23 21 95 10.