Personalendringer hos Misjonærene av den hellige familie

Ledelsen for den polske provinsen av Misjonærene av den hellige familie (MSF) har besluttet at p. Marek Michalski MSF skal overta superiorembete for kommuniteten i Nord-Norge 1. august 2012. Samtidig innvilget ledelsen søknaden fra p. Miroslaw "Mirek" Ksiazek MSF om å avslutte sitt arbeid i Norge. Han forflyttes tilbake til Polen 1. september 2012 etter å ha virket i Norge siden 1996.

Rundt 1. september vil p. Mieczyslaw Wiebskowski MSF fra den polske MSF-provinsen ankomme Tromsø for å bosette seg i kommuniteten i Sommerfeldts gate.

Melding fra MSF i Norge