Utnevnelser for Franciskus Xaveriussøstrene

St. Franciskussøstrene, eller "Bergenssøstrene" som de også kalles, er nå sterkt redusert i antall. Det har derfor ikke vært mulig å avholde et formelt generalkapittel i kongregasjonen.

Biskop Bernt Eidsvig har av den grunn den 11. juni forlenget sr. Mary Doyles embetstid med tre år, og samme dato utnevnt sr. Valborg Osterhus (St. Josephsøstrene) og sr. Anne Bente Hadland (dominikanerinnene, Katarinahjemmet) til assistenter for sr. Mary i hennes arbeid med å styre kongregasjonen. Utnevnelsen av disse to har blitt tatt i samråd med sr. Mary, samt kardinal João Bráz de Aviz, prefekt for Kongregasjonen for institutter for konsekrert liv og Selskaper for apostolisk liv.

St. Franciskussøstrene ble stiftet av biskop Fallize i 1901. Søstre var viktige i menighetsetableringene, og grovt sett ble Norge delt mellom tre kongregasjoner: St. Elisabethsøstrene i Midt- og Nord-Norge, St. Josephsøstrene det sørøstlige Norge, St. Franciskussøstrene ha Vest-Norge. Bergen, Stord, Haugesund, Stavanger, Voss og også Arendal og Hønefoss ble steder hvor søstrene har satt varige spor. Ved siden av å ta hånd om menighetene - husholdning, katekese, sakristi, kor - drev de også sykehus, skoler, barnehager. I Hønefoss bygget de såvel kirke som prestebolig.

Kallskrisen som rammet kirken fra midten av 1950-tallet og utover ble merkbar også hos St. Franciskussøstrene. Gradvis så de seg nødt til å avvikle sykehus og overlate driften av skolene til menighetene - St. Paul i Bergen og St. Fransiskus i Arendal.

Om søstrene nå er en håndfull tilbake, så er deres verk på ingen måte forgjeves. Det fortsetter å blomstre i deres spor - Moder Teresas søstre bor i Birgittahjemmet i Bergen, et hus som forøvrig også rommer lokaler for menigheten, Augustinerkorherrene i søstrenes hus i Parkveien, og Florida sykehus i Bergen omgjøres nå til katolsk gymnas. Søstrene selv holder til på Marias Minde i Ytre Sandviken, Bergen, som også huser søstre av Det hellige kors, Nha Trang.