Ny blogg om katolsk tro er lansert

Ragnhild H. Aadland Høen, kateket i St. Paul menighet, gikk nylig på luften med en ny, katolsk blogg: stasunniva.blogspot.no

StaSunnivaHer formidler hun ettertankene sine fra avisen Vårt Land, samt andre artikler, kommentarer, debattinnlegg og tekster om katolsk tro. Bloggen er åpen for kommentarer.

Sta. Sunniva-bloggen ble sjøsatt fra øya Selja på Seljumannamesse, minnedagen for den hellige Sunniva.

- Målet med bloggen er å formidle katolsk tro på nettet, ganske enkelt. Sankta Sunniva er hele Norges kvinnelige skytshelgen. Hun led martyrdøden på Norges ytterste vestkyst, og Selja er således stedet der Kirken i Norge ble født. Jeg tror oppriktig at både Vestlandet, Sankta Sunniva og den hellige øya Selja har en viktig rolle å spille også i fortsettelsen av Norges kristningshistorie, sier kateketen til katolsk.no.

Aadland Høen har vært fast andaktsskribent i avisen Vårt Land siden 2008, og hun har arbeidet som journalist og redaktør i flere år før hun ble kateket i St. Paul menighet i Bergen.

- Det er et skrikende behov etter flere blogger om katolsk tro. Nå må alle som kan skrive bare brette opp ermene og sette i gang - spesielt etter p. Arnfinn Harams bortgang. Som Eskil Skjeldal sa det i sin minnetale: "Arnfinn har sådd uendelig mye overalt. Nå er det tid for å omsette alt det han var for oss alle, til et konkret trosforsvar. Ansvaret påhviler alle som føler på det. Tiden er inne, for oss alle, for å stå på, slik Arnfinn stod på. Tiden er kommet for å forkynne at mennesket må vende om, og tro på evangeliet."

Aadland Høen trekker også fram lederatikkelen i St. Olav kirkeblad nr. 3-2012, der Andreas Dingstad vektla behovet for at legfolket i sterkere grad formidler troen inn i det offentlige rom, gjennom apologetikk, trosformidling, tradisjoner og gode historier.

- Jeg tror Dingstad har helt rett i at lever i en interessant tid for Kirken i Norge, og at ting kan bli riktig så spennende hvis legfolket kommer mer i sving. Synes du det er for få katolske blogger på norsk? Lag en selv! Se og utnytt mulighetene som finnes til å formidle troen inn i det offentlige rom. Vi har ingen tid å miste, det er bare å komme i gang, oppfordrer Aadland Høen.

av Mats Tande publisert 16.07.2012, sist endret 17.07.2012 - 13:16