Nytt menighetsråd i Mariakirken

Den 1. juli 2012 ble stemmene ved årets menighetsvalg i Mariakirken i Lillehammer talt opp. Valget fikk følgende utfall:

Inger Ek Brynilsen, Nikoline Mykelvik, (gjenvalg), Agnieszka Kalinowska, Laila Melleby, Kjellaug Solli, Lucy Kalstad.

Lucy Kalstad har bedt om å få trekke seg fra menighetsrådet og hennes ønske er innvilget. Sogneadministratoren kan da iflg. statuttene oppnevne et nytt medlem til menighetsrådet, og han utnevner Per Wullum, representant for Gudbrandsdalen, som fast medlem av menighetsrådet.

De endelige representanter for Mariakirken 2012-14 er: Inger Ek Brynilsen, Nikoline Myklevik, Agnieszka Kalinowska, Laila Melleby, Kjellaug Solli, Per Wullum.

Det nye menighetsrådet konstituerer seg etter ferien på sitt første menighetsrådsmøte.

Melding fra Mariakirken menighet.