Olavs omvendelse

Katolsk Akademi og St. Olav menighet inviterer til feiring av Olav den Helliges omvendelse og dåp torsdag 23. oktober.

Foredrag ved biskop Bernt Eidsvig og arkeolog Øystein Ekroll.

Les mer
 

Alex Kons er død

Alex Joseph Kons, eks-pater og eks-OMI, døde i sitt hjem i Talisay City den 2. august. Han ble 83 år gammel.

Kons tjente i Norge fra 1978 til 1994, som sogneprest i Stavanger (tildels samtidig i Haugesund) og i Kristiansand. Tidligere hadde han virket på Grønland (der han som pilot fløy til sine kapellmenigheter og overlevde to kræsjlandinger) og på Færøyene.

Han fratrådte prestetjenesten i 1994 og bosatte seg i Cebu City, deretter i byens forstad Talisay. Der bodde han med sin filippinske kone Crescencia Bernil. Han ble alvorlig syk i juli, innlagt ved Cebu Doctors' Hospital, og ble utskrevet 27. juli for å kunne dø hjemme.

Begravelsen finner sted i Cebu torsdag 9 august, og forettes av p. Claes Tande.

Emneord: