Litauisk prest til Oslo katolske bispedømme

Valdemaras LisovskisOnsdag 29. august 2012 kom litaueren p. Valdemaras Lisovskis til Norge og Oslo.

Pater Valdemaras skal være tilknyttet nasjonalsjelesorgen, hvor han vil jobbe som sjelesørger for litauere i Oslo katolske bispedømme og i Trondheim Stift. Han snakker litauisk, engelsk, polsk, italiensk, russisk og tysk.