Nyansettelser i Oslo katolske bispedømme

Ingrid Rosendorf Joys
Ingrid R. Joys

Oslo katolske bispedømme har ansatt Ingrid Rosendorf Joys i 100% stilling som samfunnskontakt med start 1. september.

Joys har i mange år vært aktiv i Kirken i Norge, blant annet gjennom Caritas og Norges Unge Katolikker. Hun er medlem av bispedømmets Kommisjon for interreligiøs dialog, og representerer i tillegg bispedømmet i Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn. Siden 2007 har hun vært informasjonsleder i European Council of Religious Leaders - Religions for Peace.

Les et intervju med Ingrid i St. Olav nr. 3/2012, hvor hun forteller om sitt engasjement for interreligiøs dialog.


Maria Junttila Sammut (foto1)
Maria Junttila Sammut

Oslo katolske bispedømme har ansatt Maria Junttila Sammut i 100% stilling som leder for en nyopprettet pastoralavdeling i bispedømmet. Junttila Sammut er master i teologi og nåværende doktorgradsstipendiat ved Det teologiske menighetsfakultet i Oslo.

I 2011 var hun ansatt i en 20% prosjektstilling og ledet arbeidet med å lage en pastoralplan for bispedømmet. Nå tar hun altså over pastoralavdelingen – en avdeling foreløpig bestående av kateketisk senter og familiekontoret – men som vil vokse som ledd i satsningen på å styrke det pastorale arbeidet i bispedømmet.

Junttila starter 1. februar 2013, og vil paralellt fortsette med sin doktorgradsavhandling ved Det teologiske menighetsfakultet.


Da Kjell Maudal går av med pensjon den 1. september, har bispedømmet ansatt Esther Kittelsen i 100% stilling som regnskapsmedarbeider fra samme dato. I tillegg til å overta en del av Maudals oppgaver, skal Kittelsen også tilby regnskapsføring til menighetene.