Presteforflytninger og utnevnelser i Tromsø stift høsten 2012

vapen-800x1000.png Biskop Berislav Grgić av Tromsø har offentliggjort at:

  1. P. Mirosław Ksiązek MSF avslutter sin tjeneste i Tromsø stift pr 5. august 2012, og løses dermed fra alle oppgaver i stiftet med unntak av vervet i liturgikommisjonen. P. Mirosław reiser tilbake til Polen 1. september.
  2. P. Marek Michalski MSF løses fra embetet som sogneprest i St. Sunniva menighet i Harstad og utnevnes til sogneprest i Vår Frue menighet i Tromsø.
  3. P. Erhard Alfons Osmańtzik MSF løses fra embetet som prest for Allehelgenskirken, Karmelittklosteret "Totus Tuus" i Tromsø og utnevnes til sogneadministrator i St. Sunniva menighet i Harstad.
  4. Fra 5. august 2012 vil stiftets presteråd bestå av p. Marek Michalski MSF, p. Dariusz Banasiak O.Cist., p. Marek Chelminiak MSF (generalvikar), pastor Wojciech Egiert, pastor Gunther Jäger, p. Honoriusz Zbigniew Kostek O.Cist., msgr. Torbjørn Olsen, p. Erhard Osmańtzik MSF, p. Jan Tetzlaff MSF og p. Christian Wojcik O.Cist.
  5. Fra 5. august 2012 vil stiftets konsultorkollegium bestå av p. Marek Michalski MSF, p. Marek Chelminiak MSF (generalvikar), pastor Wojciech Egiert, msgr. Torbjørn Olsen og p. Christian Wojcik O.Cist.
  6. P. Marek Stanislaw Michalski MSF utnevnes til medlem av finansrådet for Tromsø stift. Utnevnelsen gjelder fra 6. august 2012 og frem til 23. juni 2014.

Tromsø, 5. august 2012
+ Berislav Grgi
ć
Biskop-prelat av Tromsø

av Mats Tande publisert 05.08.2012, sist endret 05.08.2012 - 14:45