St. Elisabethsøster Maria Rita (Anna Kozielska) avlegger første løfter

Den 25. august 2012 avlegger sr. Maria Rita (Anna Kozielska) sine første løfter hos St. Elisabethsøstrene. Løftene avlegges i en messe i St. Elisabeths kapell på Nordstrand kl. 11.00.

Etter messen blir det kirkekaffe. Alle er hjertelig velkommen.

Sr. Rita kom til Norge og trådte inn i St. Elisabethsøstrene den 10. september 2010.

Melding fra St. Elisabethsøstrene