Vatikanets offisielle program for Troens år er lansert

I skrivende stund er det kun litt over to måneder til starten på Troens år, et unikt år for hele verdenskirken med fokus på styrking av troen, økt forståelse og kjennskap til Kirkens lære, men også på nyevangelisering og formidling av den kristne tro.

Troens årNå har Vatikanet publisert den offisielle kalenderen for året, som starter den 11. oktober med messe på Petersplassen med paven som hovedcelebrant.

Mange av pavens faste aktiviteter, som for eksempel avslutningen av bønneuken for kristen enhet den 25. januar, og dagen for det gudviede liv den 2. februar, inkluderes i Benedikts offisielle program for Troens år.

Også dialogmøtet "Hedningenes forgård" i Assisi den 6. oktober innlemmes i den offisielle kalenderen. "Hedningenes forgård" er et dialogprosjekt som ledes av kardinal Gianfranco Ravasi, hvor troende møter agnostikere og ateister til samtaler om tro og etikk.

Et av høydepunktene i Troens år blir forøvrig bispesynoden i Roma om nyevangelisering den 7.-28. oktober. 

Dagen etter den offisielle åpningen av Troens år rettes fokuset mot renessansedikteren Dante Alighieri og troen i et arrangement i jesuittkirken Chiesa del Gesù.

Den offisielle kalenderen inkluderer også kanoniseringen av seks martyrer den 21. oktober; en verdenskongress for katolske lærere den 26.-30 oktober; samt en internasjonal kongress for helsearbeidere med temaet "Sykehuset – et sted for nyevangelisering: en menneskelig og åndelig misjon" i perioden 15.-17. november.

Den 1. desember feirer pave Benedikt adventstides første vesper for de pavelige universiteter, presteseminarer og ulike kollegium.  

En utstilling om Troens år åpner den 30. desember i Castel Sant’Angelo i Roma, som varer helt til 1.mai 2013.

Fjerde juledag arrangerer Taizé-kommuniteten, i samarbeid med bispedømmet Roma, et europeisk ungdomstreff som varer frem til 2. januar 2012.

Den første måneden av 2013 byr som tidligere nevnt på bønneuken for kristen enhet, samt åpningen av en større utstilling i basilikaen St. Paulus utenfor Murene – en utstilling dedikert til basilikaen selv samt Det annet vatikankonsil. Utstillingen varer frem til 24. november 2013.

Pave Benedikt leder deretter feiringen av ordenslivets dag den 2. februar og palmesøndag 24 mars.

I mellomtiden avholdes det i perioden 25.-26. februar en internasjonal kongress om De hellige Kyrillos og Methodios ved Det pavelige institutt for orientalske studier og på universitetet Gregoriana.

Fra 4.-6. april arrangeres det en konferanse i regi av katolske utdanningsinstitusjoner. Senere samme måned - 13. april - holdes det en konsert med tittelen "Oh my Son" i Paul VIs audienshall i Vatikanet.

I april blir det også en egen studiedag for prestestudenter dedikert til Det annet vatikankonsils dokumenter, og den 28. april vil Den hellige far personlig ferme en gruppe unge, før han etterpå møter andre som som nylig har blitt fermet eller venter på å bli det.   

I mai skal Benedikt blant annet dra på pilegrimsreise til apostelen Peters grav.

På Kristi legemsfest den 2. juni står paven i spissen for en høytidelig eukaristisk tilbedelse. I den forbindelse oppfordres det også til at det i alle katedraler/domkirker og menigheter - til samme tid - gjennomføres en times stille tilbedelse foran Det hellige sakrament.

To uker senere, den 16. juni, leder paven en feiring av Kirkens vitnesbyrd om hvert enkeltmenneskets verdighet og verdi.

Blant de mange kulturelle arrangementer i løpet av Troens år blir Petersplassen rammen for en storstil konsert den 22. juni.

Den 7. juli møter paven prestestudenter og ordenskandidater fra hele verden som reiser til Roma for å uttrykke "gleden over sitt valg om å følge Herren i Kirkens tjeneste".

Den 23.-28. juli reiser den da 86 år gamle Benedikt til Rio de Janeiro i Brasil for å delta på Verdensungdomsdagene.

18.-19. september arrangerer Kongregasjonen for katolsk utdannelse, i samarbeid med de pavelige universiteter, en workshop som skal gå i dybden på Den katolske kirkes katekisme - med særlig vekt på dets teologi.

29. september er det klart for katekesesøndag med pavens deltagelse.

Den 13. oktober møter Benedikt en rekke marianske bevegelser fra hele verden, mens han den 24. november leder en høytidelig avslutningsmarkering av Troens år. 

Vatikanet har forøvrig opprettet nettstedet Annus Fidei med utfyllende informasjon om Troens år.

Her hjemme har informasjonstjenesten opprettet bloggen troensår.katolsk.no. Her finner man (etterhvert) oppdaterte nyheter om arrangementer, relevante dokumenter, logoer osv. Alle menigheter oppfordres til å sende inn informasjon om arrangementer og ulike tiltak som iverksettes i landets menigheter.