– Om vi skal overleve som katolikker, må vi ha en dypt personlig forankret tro

Anders Arborelius– Vi er i en situasjon hvor det er lett å si at vi ikke har lykkes, at verden har beveget seg langt bort, ja, lenger enn noen gang, fra Gud. Det er lett å føle seg avmektig, og det kan være fristende å trekke seg tilbake i en ghetto av likesinnede. Men konsilets intensjon var at vi skulle være i verden; i verden, men ikke av den, og det er i denne verden at vi skal forkynne sannheten.

Dette sier biskop Anders Arborelius av Stockholm i et intervju med St. Olav kirkeblad.

Her snakker biskopen om Troens år, Det annet vatikankonsils relevans for dagens katolikker, nordisk post-sekularisme – samt konkrete utfordringer for den enkelte troende av i dag.

Les hele intervjuet på nettstedet for Troens år.