Paven til Midtøstens kristne: – Frykt ikke!

Pave Benedikt XVI signerte fredag ettermiddag den postsynodale apostoliske ekshortasjonen "Ecclesia in Medio Oriente" under en seremoni i den gresk-melkittiske basilikaen St. Paul i Harissa. 

– Det er her og nå at vi er kallet til å feire kjærlighetens seier over hatet, tilgivelsen over hevnen, tjeneste fremfor dominans, ydmykhet fremfor stolthet og enhet fremfor splittelse. I lys av dagens fest [Korsets opphøyelse red. anm.], og med sikte på en fruktbar anvendelse av ekshortasjonen, ber jeg dere om ikke å frykte, og å stå urokket i sannhetens og troens renhet. Dette er korsets språk, opphøyet og strålende, sa Benedikt i sin tale.