Å dvele i Kirkens levende tradisjon

– Den utbredte moderne tendens til å henvise troen til den private sfære strider mot dens faktiske natur. Vi trenger Kirken til å bekrefte vår tro og sammen erfare Guds gaver: Hans ord, sakramentene, nåden og vitnesbyrdet om kjærligheten.

Dette sa pave Benedikt XVI da han onsdag holdt sitt tredje innlegg i sin nye katekese-serie om tro.

- Dette nye liv jeg lever i Kristus, gjennom hans nådegaver, mottas og pleies innad i Kirkens fellesskap. På denne måten er Kirken vår mor.

– Som den hellige Kyprian sier: 'Ingen kan ha Gud som Far som ikke har Kirken som Mor.' Mens vi dveler i Kirkens levende tradisjon, måtte vi modnes i den troen vi har mottatt, og ved å leve den ut i praksis, bli ledestjerner for Kristi lys og fred i vår verden.