Å tro på Guds kjærlighet som forløser oss fra slaveriet

Hva er tro?

Dette spørsmålet stilte pave Benedikt XVI under onsdagens generalaudiens. Paven begynte forrige uke med en ny katekeseserie om tro – selvsagt i forbindelse med Troens år.

Den kolossale materielle fremgangen i verden har ikke løst menneskehetens problemer, sa paven.

– På tross av de fantastiske oppdagelsene innen vitenskap og teknologiens gjennombrudd, virker det ikke som om mennesket har blitt virkelig friere, mer humane; det finnes fremdeles mange former for utnyttelse, manipulering, vold, undertrykkelse og urettferdighet.

Benedikt påpekte det store antallet mennesker "som virker desorienterte", og som i sin søken etter mening "er villige til å tro på alt og dets direkte motstykke". Flere og flere stiller grunnleggende spørsmål om meningen med livet, men møter en rådende kultur som ikke gir tilfredsstillende svar, mener paven.

– Disse ubøyelige spørsmål viser hvordan en verden av planlegging, nøye kalkulering og eksperimentering, kort sagt vitenskapens kunnskap, selv om den er viktig for menneskeheten, ikke er nok.

Tro gjør mennesket i stand til å finne mening med livet og tillitsfullt overgi seg til den Gud som gir oss visshet – en visshet "som er annerledes, men ikke mindre solid enn den som kommer fra vitenskapen", sa paven.

– Troen er ikke kun et intellektuelt bifall til Guds sannheter, det er en gjerning hvor jeg fritt overgir meg til en Gud som er vår Far og som elsker meg, det er en tilslutning til et 'Du' som gir meg håp og tillit. 

– Troen er en gave fra Gud, men det er også en dyptgående fri og menneskelig handling som ikke står i motsetning til vår frihet og fornuft. Å tro betyr gjennom frihet og glede å hengi seg til Guds plan for historien, lik patriarken Abraham og Maria fra Nasaret, avsluttet pave Benedikt.