Biskop Eidsvigs preken og miniforedrag ved åpningen av Troens år

Torsdag 11. oktober feiret biskop Bernt Eidsvig en høytidelig åpningsmesse for Troens år. I sin preken snakket Eidsvig om 50-årsjubileet for Det annet vatikankonsil – sett i lys av nettopp Troens år. 

Klikk under for å lytte. Tekstversjon finnes her.

Etter prekenen holdt biskopen et miniforedrag med tittelen

"Hva betyr det å tro i dag?"

Klikk på spilleren for å lytte. Tekstversjon finnes her.