Forbønnsbøker – de siste bindene

Da liturgien på 1960-tallet etter Annet Vatikankonsil skulle komme ut på norsk, ble oppgavene slik fordelt mellom våre bispedømmer at Nord-Norge fikk ansvar for forbønnsbøker. Det kom da ut en innbundet sort forbønnsbok i A4-format som senere har vært i bruk i mange menigheter.

Denne bok var etter hvert blitt moden for fornyelse, og stiftet kunne i 2009 utgi fire halvbind med forbønnsbøker:

  • Bind I A: Søndager og helligdager i festkirkeåret
  • Bind I B: Søndager og helligdager i det alminnelige kirkeår
  • Bind III A: Helgendager januar – juni
  • Bind III B: Helgendager juli – desember

Verket er nå fullført ved at jeg 25. juli 2012 approberte de siste to halvbind og ene helbind:

  • Bind II A: Hverdager i festkirkeåret
  • Bind II B: Hverdager i det alminnelige kirkeår
  • Bind IV: Spesielle anledninger

Forbønnene i bind II A og B knytter spesielt an til dagens lesninger.

Forbønnene i bind IV gjelder så vel kirkelige handlinger som en rekke begivenheter som inntreffer ofte eller sjeldent i en menighets eller kommunitets liv. Forbønnene til de kirkelige handlinger bygger stort sett på slike bønner i de latinske og norske liturgiske bøker. Begivenheter kan være alt fra sogneprestinnsettelse til geburtsdag og professjubileum, men også ulykker og katastrofer. Til noen slike begivenheter er det også foreslått en mer komplett liturgi for en gudstjenestelig samling.

Forbønnsbøkene er utarbeidet av msgr. Torbjørn Olsen.

Vi har fremdeles bøker igjen fra halvbindene som ble trykket i 2009.

Vi kan nå tilby bøkene til salgs andre steder for nærmest «selvkost», nemlig:

  • kr 150,00 for hvert halvbind (bd. I A, I B, II A, II B, III A og III B)
  • kr 300,00 for helbindet (bd. IV)
  • + porto

Bestilling kan gjøres til

Tromsø stift
Postboks 132
9252 Tromsø
E-mail: nn@katolsk.no
Tlf.: 77 68 42 77

Melding fra biskop Berislav Grgic

av Mats Tande publisert 02.10.2012, sist endret 02.10.2012 - 11:34