Katekismen på ett år

Én dag av gangen!

I løpet av Troens år (11. oktober 2012–Kristi kongefest 2013) oppfordrer Den hellige far de troende til blant annet å studere Den katolske kirkes katekisme, som også fyller 20 år.

Mange av oss bruker derimot katekismen kun som et referanseverk. Boken er stor og delvis tung, og derfor vanskelig å lese i sin helhet fra perm til perm.

Informasjonstjenesten har derfor utarbeidet en ettårig leseplan som skal gjøre det enklere å komme igjennom hele teksten.

Leseplanens formål er å lese hele katekismen, ikke egentlig å studere den. Et dybdestudium av katekismen er også anbefalt – men kanskje etter å ha lest hele boken først?

Leseplanen er delt inn i årets 52 uker, mandag til søndag. Derfor kan du begynne lesingen hvilken som helst mandag i løpet av året. Paragrafene som skal leses hver dag, står angitt i cellene. De første tre dagene i planen omfatter forordet. Torsdagen leser vi fra første hoveddel (om trosbekjennelsen), fredagen fra andre hoveddel (om feiringen av det kristne mysterium), lørdagen fra tredje hoveddel (om livet i Kristus) og søndagen fra fjerde hoveddel (om kristen bønn). På slutten av den første uken vil vi altså ha lest litt fra alle katekismens hoveddeler.

Etter ett år har vi kommet gjennom de 2865 paragrafene i katekismen. Den er kanskje ikke like overveldende når man tar én dag om gangen?

Leser du de nevnte paragrafene hver dag, vil du

  1. komme gjennom hele katekismen på ett år
  2. nesten hver uke være innom katekismens fire ulike hoveddeler
  3. få grundig innsikt i katolsk tro og lære
  4. la deg lede enda nærmere Gud og hans Kirke

Klikk her for å komme til leseplanen.