Kirken i Sandefjord trenger ansiktsløftning

Kirken i SandefjordDet er nå gått snart fire år siden menigheten i Sandefjord fikk overta den tidligere metodistkirken, etter først å ha leiet hos metodistene i to år. Kirken heter nå St. Johannes Døperens kirke. Den ble kjøpt av bispedømmet for 3,5 millioner og stilt til disposisjon for den nye menigheten i Sandefjord. Kjøpet ble delvis finansiert del gjennom en gave fra Bonifatiuswerk i Tyskland (ca 800.000) og støtte fra Kulturdepartementet (ca 400.000 fra støtteordning for privateide kirkebygninger). Kirken er bygget i 1918 i jugendstil. Det er en flott og markant bygning med stor bevaringsverdi.

Teknisk vurdering. Det har ikke vært gjort noe ytre vedlikehold på mange år. Siden overtagelsen i januar 2009 har vi ennå ikke kunnet bøte på dette. Menigheten fikk i mars 2012 en vurdering fra byggteknisk sakkyndig. Det anbefales sterkt å rehabilitere mur- og tegl-fasadene, hvis ikke risikerer vi ytterligere og mer kostbare skader senere.

WP 000013 WP 000020 WP 000038
WP 000035 WP 000034 WP 000032
WP 000029 WP 000022 WP 000018

Klikk på bildene for stor versjon

Det anbefales å samtidig rehabilitere dører og vinduer samt å fornye takrenner og takbeslag i sink. Skiferen på taket er også undersøkt, den har kun mindre skader. Det anbefales likevel å skifte undertaket (og legge den gamle skiferen på igjen) når man først gjør full utvendig rehabilitering. Hvis det utsettes til senere som en separat jobb vil det gi vesentlig større kostnader.

Kostnadsoverslag. Vi har innhentet pristilbud på arbeidene. Kostnadene forventes å bli mellom 2 og 2,5 millioner. Eiendomsavdelingen i bispedømmet, ved Hai-Nam Vy og Paul Marić, leder prosessen videre med forhandling og inngåelse av avtale. Menigheten er representert ved sogneprest Claes Tande og medlemmene i finansutvalget Le Ngoc Tran og Knut Barra.

Vi har en målsetning om å få samlet inn kr 800.00, bruke 600.000 av oppstarte midler og finansiere resten ved banklån. Vi har også søkt noe støtte fra Vestfold fylkeskommune, men det er sterkt begrenset hva det er mulig å få (maksimum 100.000).

Vi oppforder alle i menigheten og andre som måtte ønske å støtte oss til å gi det dere har mulighet for. Menigheten har nå ca 1200 registrerte medlemmer totalt. Dersom alle menighetens medlemmer som er over 25 år gir ca kr 2.000 vil vi kunne dekke alt vi trenger. Imidlertid, alle beløp, små og store, er like velkomne. Vi ønsker å få inn flest mulig bidrag, helst før 15. november 2012.

Bidrag kan gis direkte til menighetens konto 1503.10.05369.

Melding fra Johannes Døperens menighet