Klart for nye kardinaler

Røde hatter til USA, Libanon, India, Nigeria, Colombia og Filippinene

Pave Benedikt XVI kunngjorde onsdag 24. oktober navnene på seks nye medlemmer av kardinalkollegiet. Disse kreeres til kardinaler under et konsistorium den 24. november.

De seks utvalgte er: