Kom og se: adventsretrett på Munkeby

Opplev to dager
i Munkeby Mariakloster
den andre helgen i advent

Fra fredag 7. til søndag 9. desember 2012 inviterer vi til en langhelg i Munkeby Mariakloster for at unge menn (studenter eller Kapellskilt Munkebyandre) skal kunne bli bedre kjent med cisterciensernes liv. Advent i klosteret er en spesiell tid – preget av å besinnelse og av å hente seg inn – og vi vil gjerne gi andre del i dette. Denne helgen kan kanskje bli starten på en annerledes adventfeiring.

Vi har dessverre bare plass til fem deltakere.

Programmet disse to dagene består av gudstjenester sammen med kommuniteten (deltakerne kan delta på alle tidebønnene sammen med brødrene) og noen bolker med orientering. Det vil også bli fritid og turmuligheter rundt Munkeby – ikke minst med anledning til å kikke på ruinene av middelalderklosteret – og de som ønsker å møte en av brødrene får tilbud om det.


Orienteringene tar sikte på å gi introduksjon til tre viktige sider ved klosterlivet : 

Munker i kapellet på Munkeby-Liturgiverksted : Presentasjon av tidebønn og hvordan man ber med tekster fra Salmenes bok
-Cistercienserne : Orientering om cisterciensernes levesett og spiritualitet
-Verksted omkring lectio divina (oppbyggelig lesning):  Innføring i meditasjon bygget på Guds ord, slik munkene praktiserer dette hver dag

Noen praktiske opplysninger :
Deltakerne bor på Munkeby Herberge som ligger rundt fem hundre meter fra klosteret – og det blir mulighet for transport. (Innkvarteringen blir i to- og tremannsrom). Her blir det frokost og kveldsmat, mens et måltid midt på dagen inntas i klosteret. Tidebønnene og orienteringene finner sted i klosteret. 

Programmet starter fredag 7. desember kl.1700, og vi vil hente deltakerne på Levanger stasjon 16.03, siden toget fra Trondheim kommer da. Avslutningen blir den 9. kl. 14.00, og det blir transport til stasjonen med tanke på toget til Trondheim klokken 16.06.

Prisen er kr. 800.- dersom man har med sin egen sovepose – ellers blir det et tillegg på kr. 80.
Vi ber om at påmelding skjer til post@munkeby.net  innen 15. november

Foto: T. Leksbø