Nobelprisen i medisin ønskes velkommen av katolske stemmer

– En milepæl for forskningen på adulte stamceller

Kommisjonen for katolske bispekonferanser i EU-området (ComECE) ønsker velkommen tildelingen av Nobelprisen i medisin til John B. Gurdon (University of Cambridge) og Shinya Yamanaka (universitetet i Kyoto) for sin forskning på adulte stamceller, som i motsetning til embryonal stamcelleforskning ikke involverer destruksjon av menneskelige embryo.

Nobelkomiteen begrunner tildelingen med forskernes "oppdagelse av at modne celler kan omprogrammeres til pluripotens", noe som kan føre til gjennombrudd i blant annet Alzheimer-forskningen.

Ifølge ComECE kan tildelingen betegnes som en "milepæl" og en stor anerkjennelse av den nøkkelrollen forskning på adulte stamceller har for utviklingen av nye behandlingsmetoder. Forskning på stamceller fra menneskelige embryoer har lenge møtt kraftig motstand fra Den katolske kirke. Kirken har imidlertid oppfordret til økt forskning på adulte stamceller. Denne forskningen er ikke bare etisk mer forsvarlig, men har vist seg å være et mer effektivt alternativ til bruken av embryonale stamceller.

LES OGSÅ: Inngår samarbeid om stamcelleforskning

Pristildelingen fra Karolinska Institutet i Stockholm blir også ønsket velkommen av David Jones fra Anscombe Bioethics center i Oxford, et senter tilknyttet Den katolske kirke i England og Wales.

– Denne teknikken øker håpet om fremgang innen stamcelleforskning uten å måtte ty til en uetisk destruksjon av menneskelige embryo. Tidligere forsøk på kloning av menneskelige embryo og ulike bisarre eksperimenter med det formål å blande menneskelige/ikke-menneskelige embryo har ikke gitt resultater, uttaler Jones til CNS.

Ikke finansieres av EU-midler. I sin uttalelse krever de europeiske biskoper i ComECE at forskning på embryoniske stamceller ikke må finansieres i EUs nye omfattende rammeprogram for forskning, Horizon 2020, som starter i 2014.

Forskningsprogrammet må ifølge biskopene være i tråd med den såkalte Brüstle-dommen fra 2011, hvor Europadomstolen forbød patentering av oppfinnelser som baserer seg på destruksjon av menneskelige embryoer. Alle befruktede menneskelige eggceller må betraktes som et menneskelig embryo, argumenterte Europadomstolen.

Britiske Gurdon og japanske Yamanaka mottar Nobelprisen i Stockholm den 10. desember.