NY BOK: Fedre og lærere - fra Leo den store til Peter Lombard

Forfatter: Benedikt XVI
Oversettelse: Karl Johan Skeidsvoll
ISBN: 978-82-7024-258-0
Format: Heftet
Sider: 275
Pris: kr 198     Kjøp   (St. Olav bokhandel)
St. Olav forlag 2012

BLA I BOKEN!

Etter å ha meditert over apostlene og de første kristne – Kirkens første tid – og deretter de tidligste kirkefedrene – fra Klemens av Roma til Augustin – vender pave Benedikt XVI oppmerksomheten mot de mest innflytelsesrike kirkelige fedre og lærere fra det femte til det tolvte århundre. I dette volumet reflekterer Den hellige far over noen av de største teologer i middelalderen: Benedikt, Anselm, Bernard og Gregor den store, for å nevne noen. Idet han presenterer livet og ideene til de store paver, abbeder, vitenskapsmenn og misjonærer som levde i tiden rundt Romerrikets fall og kristendommens fremvekst, understreker pave Benedikt XVI de sentrale elementer i katolsk lære og praksis som utgjør grunnstenene ikke bare for Den katolske kirke, men for alle kirkesamfunn. I tillegg presenteres en katekese over monastisk versus skolastisk teologi, Cluny-reformen og katedralarkitekturens utvikling fra romansk til gotisk.

Denne samlingen av katekeser fra Den hellige far - gitt i perioden 5. mars til 25. juni 2008, 11. februar til 17. juni 2009 og 2. september til 30. desember 2009 - gir en enestående mulighet til på en lettfattelig måte å bli kjent med de senere kirkefedre og lærere samt den enormt rike åndelige arv de har etterlatt oss.

"Uten denne vitale kraften
utsettes mennesket for faren for å
bukke under for den eldgamle fristelsen til
å søke å frelse seg selv."

Pave Benedikt XVI

Les også volum 1 og 2 i serien:

Apostlene og Kristi første disipler – et blikk på Kirkens første tid

Kirkefedrene – fra Klemens av Roma til Augustin