NY BOK: På sporet av de første kristne - fra Jerusalem til Roma

Forfatter: Hauken, Aage OP
ISBN: 978-82-7024-256-6
Format: Innbundet
Sider: 292
Pris: kr 298     Kjøp     (St. Olav bokhandel)
St. Olav forlag 2012

BLA I BOKEN!

De første kristne reiste flittig. Vi finner dem overalt på det gamle verdenskartet bare hundre år etter Jesu død. I motsetning til moderne reisende ble de ikke hindret av landegrenser, visumplikt og alt det andre som preger vår verden. De beveget seg innenfor et enormt verdensrike – Romerriket – og kunne ferdes fritt, til lands som til havs. Det hersket fred og trygghet for det aller meste av kristentroens første århundrer, noe som gjorde spredning mulig.

Vi ser i denne boken se nærmere på det nytestamentlige verdenskartet, og på de første kristnes bevegelser i dette gamle historiske terrenget. Den nye religionen er utrolig ekspansiv i den østlige del av middelhavsbassenget, den vestlige delen vet vi lite eller ingenting om. For Det nye testamente er et dokument fra en gresktalende verden, den som dekker land vi i dag kjenner som Syd-Italia, Hellas, Tyrkia, Syria, Israel, Kypros, Egypt, Malta – en halvsirkel på kartet.

Bevegelsen går dessuten fra periferi til sentrum: fra Jerusalem til Roma. Her ender så mange av de første kristne sine liv, og her finner vi mange minner om deres opphold.

Dr. teol. Aage Hauken er dominikanerpater og har en lang merittliste som fag- og skjønnlitterær forfatter, organist/komponist og akademiker. Han har utgitt flere titler på St. Olav forlag, sist i 2001. Forfatteren har fått stipend fra faglitterær forfatterforening for arbeidet med "På sporet av de første kristne".