OKB: Det nye pastoralrådets første møte

Nytt AU pro 2012Pastoralrådet (PRO) i Oslo katolske bispedømme gjennomførte helgen 26. - 28. oktober sitt høstmøte på Mariaholm.  Dette er det første møtet etter de nye statuttene hvor medlemmene primært er ledere i sine lokale menighetsråd, i sin organisasjon eller avdelingsledere i administrasjonen i bispedømmet.

PRO besluttet hovedpunktene i sitt arbeidsprogram for de to neste årene, som ble:

  • Nasjonale grupper og integrering
  • Diakonalt arbeid og Caritas
  • Ekteskap og familieliv
  • Livsvern
  • Håndbok for menigheter

Det ble valgt et nytt arbeidsutvalg som skal håndtere PROs arbeid mellom de to årlige møtene.  Dette består, foruten biskop Eidsvig, av Dag Albert Bårnes (Asker og Bærum), Thanh Huu Nguyen (Jessheim), Jochen Schrank (Drammen) og Nikoline Myklevik (Lillehammer, gjenvalgt).  De geistlige PRO-medemmene valgte presterådets leder, p. Andreas Rupprecht S.M, til sin representant i AU. (Bildet viser fra venstre Schrank, Myklevik, Bårnes og Nguyen. P. Rupprecht var ikke til stede da bildet ble tatt.)

Bloster til avtroppende AUlederDag Albert Bårnes ble valgt til arbeidsutvalgets ordstyrer.  Etter valget sa han til pastoralrådets medlemmer at arbeidsutvalget og pastoralrådets suksess er avhengig av at menighetene og bispedømmets forskjellige aktører gir innspill om hvilke utfordringer og oppgaver man bør gi bispedømmets ledelse råd om.

Ved slutten av møtet ble avtroppende AU behørig takket av valgkomiteens representant Frøydis Gustavsen. De som går ut av AU er leder Andreas Christiansen (bildet), Helge Gudheim, Egil Olaussen og p. Ragnar Leer-Salvesen.

Foto: Heidi H. Øyma