Oslo katolske bispedømme har overtatt Mortensrud gård

Kart tomt Mortensrud gårdTomten «Mortensrud Gård» på 7,4 mål, som skal bli sentrum for den kommende St. Martin menighet, ble kjøpt for 6 millioner i august 2011. Den 1. oktober kunne Oslo katolske bispedømme formelt overta eiendommen.  

Tomten, som har adresse Enebakkveien 806, ligger flott til rundt 300 meter fra Mortensrud kirke og i omtrent samme gangavstand fra Mortensrud senter, hvor det er buss og T-bane. Det er også kort vei til E6. Det tidligere våningshuset er p.t. utleid til Røde kors, som driver aktivitetssenter for ungdom (leksehjelp, internettkafe o.l.).

Byggeprosjektet omfatter ikke bare kirke. De to hovedbygningene på gården, våningshuset og drengestuen, er fredet på utsiden, men kan tilpasses innvendig til menighetens behov. I tillegg til ombygging av disse to husene, er håpet å bygge et eget menighetssenter. Prosjektet skal bygges rundt et sentralt tun for å bevare kontinuiteten med norsk gårdstradisjon.

Les også: St. Hallvard menighet kjøper kirketomt på Mortensrud