Pressemelding fra Oslo katolske bispedømme om Bredtvet kirke

Vårt Land og Østlandssendingen har i dag bragt nyheten om at menighetsrådet i Bredtvet sier opp leieavtalen med Den katolske kirke. I den forbindelse ønsker Oslo katolske bispedømme å minne om sakens fakta.

St. Hallvard katolske menighet har siden mars i år leid Bredtvet kirke lørdag kveld og tidlig søndag morgen for messefeiring for katolikkene i området. Det er denne leieavtalen menighetsrådet nå sier opp.

Den norske kirke arbeider for tiden med en strategi for sitt fremtidige nærvær og satsning i Oslo. Som et ledd i omorganiseringen, vedtok et enstemmig Oslo bispedømmeråd den 19. september å fristille Bredtvet kirke med tanke på salg eller utleie til Den katolske kirke. Endelig beslutning i denne saken faller i Kirkelig fellesråd 18. oktober.

Vi minner om at avgjørelsen i denne saken er et internt anliggende for Den norske kirke. Som biskop Bernt Eidsvig skrev i sitt svar til menighetsrådet i Bredtvet den 27. september, har Oslo katolske bispedømme ”ikke pekt på Bredtvet kirke og bedt om at denne tilbys oss. Vi har derimot bekreftet at vi er interessert i å kjøpe eller leie, dersom det er mulig.”

I samme brev uttrykker biskop Eidsvig ”både sympati og forståelse for Bredtvet menighet” og også sitt håp om ”en fremtid hvor våre to kirkesamfunn kan fortsette å samarbeide i Groruddalen, som vi i de siste tiår har lært å gjøre det i det meste av landet.”