Storslått innvielse av utvidet kirke i Stavanger

Foto: Mats Tande 2012-10-06Lørdag 6. oktober 2012 ble "nye" St. Svithun kirke i Stavanger høytidelig innviet av biskop Bernt Eidsvig Can.Reg. Etter en lang byggeperiode var byggearbeidene, som medførte en dobling av kapasiteten til drøyt 500 sitteplasser, på det nærmeste klare, og menigheten kunne glede seg over for første gang å ta bygningen og kirkerommet i bruk. Under innvielsesmessen var hver eneste sitteplass i bruk, og selv om det for anledningen var satt inn mange ekstrastoler var nesten 800 mennesker til stede.

Foto: Mats Tande 2012-10-06Menighetens fremtidige, nåværende og tidligere sogneprester og kapellaner var selvskrevne koncelebranter, i tillegg til menighetens kirkelige assistenter. Mange av bispedømmets prestestudenter og en hærskare av dyktige ministranter under ledelse av menighetens ungdomsarbeider Thomas Sørensen bidro også. Messen ble båret musikalsk av St. Svithun kirkes organist Zbigniew Slaby, av domkirkens kantor Helge Landmark og et utvidet kirkekor. Representanter fra entrepenør, politisk ledelse i kommune og fylke, og andre kirkesamfunn var også tilstede for for å delta i innvielsen av praktbygget.

Foto: Mats Tande 2012-10-06Ritualet som benyttes ved innvielse av kirker har mange elementer som man sjelden opplever. Innvielsesmessen begynte utenfor kirken, der Jan Bøhler, fra entrepenørselskapet Rambøll, høytidelig overrakte kirkens nøkler til sogneprest Rolf Bowitz. Nøklene ble videre overrakt biskop Bernt Eidsvig, som offisielt åpnet kirkens dører. Deretter toger prosesjonen inn i et kirkerom som ikke er lyssatt, og messen starter. Etter trosbekjennelsen følger allehelgenslitaniet, der menighetens skytshelgen St. Svithun blir spesielt fremhevet.

Alteret er bart, men blir nå salvet med hellig krisma, og også de tolv konsekrasjonskorsene i kirkerommet. Foto: Mats Tande 2012-10-06Etter salvingen plasseres fem ildskåler med tente kull på alteret, røkelse legges i, hvoretter alter, biskop og kirkens vegger incenseres. Alteret blir deretter dekket, og alterets og kirkerommets lys tennes ett etter ett, som tegn på glede. Ved messens avslutning ble et Te Deum sunget, noe alle de nesten 800 fremmøtte jublende deltok i – til Herrens pris.

Foto: Mats Tande 2012-10-06Påtroppende sogneprest, p. Reidar Voith, tok i sin avslutningstale opp at selv om kirkebygget nå tas i bruk er arbeidet ennå ikke sluttført. En rekke større og mindre bygningstekniske detaljer gjenstår, og et stort byggelån skal betjenes. Menigheten oppfordrer alle til å gi sin støtte. Velg gjerne Den katolske kirkes givertjeneste – hvis motto er "vær med og bygg Kirken", som synes å være spesielt treffende i St. Svithuns kirkes tilfelle.

www.katolsk.no gratulerer!

Se en bildekarusell fra innvielsesmessen.

av Mats Tande publisert 08.10.2012, sist endret 21.12.2020 - 15:57