Velkommen til prestevielse lørdag 20. oktober

nullLørdag 20. oktober kl. 18.00 prestevies br. Haavar Simon Nilsen O.P i St. Dominikus kirke i Oslo.

Det er biskop Bernt Eidsvig av Oslo som står for ordinasjonen. Etter messen blir det mottagelse i klosteret.

Alle er hjertelig velkommen!