Verdenskommunikasjonsdagen 2013: Sosiale nettverk og evangelisering

"Sosiale nettverk: portaler for sannhet og tro — nye arenaer for evangelisering"

Sosiale medier

Pave Benedikt skal i sitt budskap til Verdensdagen for sosial kommunikasjon 2013 fokusere på sosiale media og mulighetene for evangelisering.

Verdensdagen for sosial kommunikasjon 2013 markeres i hele verdenskirken søndag den 12. juni. Tradisjonelt offentliggjøres budskapet den 24, januar, minnedagen for Den hellige Frans av Sales, skytshelgen for journalister og skribenter.

De sosiale nettverkenes fremtreden "krever et helt nytt tankesett", heter det i en uttalelse fra Det pavelige råd for sosial kommunikasjon, som mandag presenterte temaet for Verdenskommunikasjonsdagen. Det pavelige råd presiserer også nødvendigheten av "å lære hvordan man presenterer Evangeliet som svaret på den grunnleggende menneskelige søken etter mening og tro, som allerede nå kommer til uttrykk online".

Også i 2012 skrev Benedikt om de nye medier til Verdenskommunikasjonsdagen, da om sosiale medier og stillhet.