Visitas fra Roma hos legfransiskanerne

27.– 30. september hadde de 35 legfransiskanerne i Norge pastoral visitas fra legfransiskanernes internasjonale hovedkontor i Roma. Visitørene var pater Amando Trujillo TOR og Tibor Kauser fra legordenens presidentskap. 

Legfransiskanere
Fredagens samling i St. Hallvard kirke.

Visitørene fikk anledning til å møte biskop Bernt Eidsvig på torsdag.  Fredag møtte de legfransiskanernes samarbeidsråd i Norge, lederne for fraternitetene i Oslo, Lillestrøm og Tønsberg – og de lokale åndelige veilederne. Lørdag samlet legfransiskanerne seg på Katarinahjemmet hvor det ble tid for innspill, erfaringsutveksling og samtaler. 

Det er 400 000 legfransiskanere i verden, og mye inspirasjon å hente fra visitørene.

Melding fra Legfransiskanerne