Katolsk akademi: Retrett og forelesning med biskop Arborelius

Retrett

Att leva i tilbedjan  

Anders ArboreliusRetrettleder: biskop Anders Arborelius OCD av Stockholm

Fredag 23. november.

Retretten begynner med Den hellige messe kl. 16.00 i  St. Joseph kirke. Derefter fortsetter programmet i Mariagården.

Innledninger, sang – aftensmåltid i stillhet.


NYHET!

Katolsk Akademi vil sette i gang en serie med forelesninger til minne om Den salige pave Johannes Paul II, og på denne måten ære hans minne og store åndelige betydning.

akademi.png

Den salige pave Johannes Paul IIs minneforelesning:

Karmels Spiritualitet och den salige Johannes Paulus II

Foredragsholder: biskop Anders Arborelius OCD, formann i Den Nordiske Bispekonferanse.

Lørdag 24. november kl. 11.00–15.00  (Sted: Mariagården)