Sansning og mysterium; paradokser i middelalderens alterutsmykning

Lenkeadressen er: http://stdominikus.katolsk.no/?p=626