Amerikaner blir ny sjefsanklager for misbrukssaker

Pave Benedikt XVI har utnevnt amerikaneren fr. Robert Oliver til påtaleadvokat i Troskongregasjonen (promotor iustitiae). Oliver tar over etter malteseren Charles Scicluna, som i oktober ble utnevnt til hjelpebiskop av Malta etter ti år i stillingen.

Robert Oliver
Ny sjefsanklager i Troskongregasjonen:
Fr. Robert Oliver (52).

Fr. Robert Oliver (52) kommer fra en jobb som assistent for kanoniske saker i erkebispedømmet Boston, et av bispedømmene i USA som ble hardest rammet av misbrukssakene tidlig på 2000-tallet.

LES OGSÅ: Vatikanets sjefsanklager: Kirkens tøffe linje fortsetter

52-åringen deltok i 2003 i utformingen av nye retningslinjer for seksuelle misbrukssaker i Boston, etter at kardinal Bernard Law året før trakk seg etter massiv kritikk for sin håndtering av disse sakene i erkebispedømmet.

Som promotor iustitiae får Oliver ansvaret for etterforskning av det som Kirken vurderer som spesielt graverende forbrytelser – såkalte "delicta graviora": synder mot eukaristien og mot skriftemålets hellighet, og mot det sjette bud utført av geistlige mot en person under 18 år.

Kilder i Roma beskriver fr. Oliver som en forkjemper for nulltoleransepolitikken som rådet under forgjengeren Scicluna. I et intervju like før sin avgang garanterte malteseren for at den tøffe linjen fortsetter: Det er "ikke Scicluna" som er hjernen bak det hele, sa han da, men "det er paven".