Kaldeerne velger ny patriark i Roma den 28. januar

Vatikanet/Bagdad, 19.12.2012 (KI/KAP) – Pave Benedikt XVI aksepterte onsdag den 19. desember avskjedssøknaden fra den kaldeiske patriarken av Babylon i Irak, kardinal Emmanuel III Delly. Kelly har siden 2003 vært patriark og dermed overhode for en katolsk østkirke med mer enn en million medlemmer. Med sine 85 år har han for lengst overskredet den kirkelige aldersgrensen for biskoper.

Samtidig innkalte paven den kaldeiske bispesynoden til Roma den 28. januar 2013 for å velge en ny patriark. Inntil da skal biskop Jacques Ishaq (74), som virker ved den patriarkale kurien i Bagdad, lede kirken som administrator.

Den kaldeiske kirken har sitt tradisjonelle sete i Irak. På grunn av utvandring finnes det store diaspora-menigheter og -bispedømmer også i Amerika og i Vest-Europa. Også Delly ble valgt til patriark i Roma i 2003 ved et toppmøte i den kaldeiske synoden innkalt av den salige pave Johannes Paul II (1978-2005). På grunn av de daværende politiske spenningene i Bagdad var det enklere å innkalle biskopene i Irak og i utlandet til Roma. Nyvalget i slutten av januar 2013 blir ledet av prefekten for Østkirkekongregasjonen, den argentinske kuriekardinalen Leonardo Sandri. Etter at synoden har valgt ny patriark, vil han umiddelbart søke paven om communio ecclesiastico («kirkelig fellesskap»), noe paven vanligvis gir samme dag.

Emmanuel III Delly ble født den 6. oktober 1927 i Telkaif ved Mossul i det nordre Irak. Han var allerede pensjonert da han den 3. desember 2003 ble valgt til patriark, 76 år gammel. Året før hadde han gått av fra embetet som hjelpebiskop i Bagdad, som han hadde hatt siden 1962. En stor del av sin utdannelse hadde han fått i Italia. I 2007 ble han kreert til kardinal.

Kathpress / Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (pe)