Katolsk Akademi våren 2013

akademi.png

I anledning Troens År inviterer biskopene Eidsvig og Grgic til nasjonal valfart til Roma. De helt sentrale institusjoner i Den romersk-katolske kirken er Peterskirken og Det Sixtinske kapell. Professor Gunnar Danbolt leder oss gjennom disse bygningenes symbolske billedverden.

Fasteretretten ledes i år av diakon Sindre Bostad, som åpner oss for fastens mysterium.

Så kommer vi til Den hellige Paulus, Kirken første og største misjonær og selve personifiseringen av Troens Års målsetting – “Ta i mot, gi videre.

Historiker Anne- Britt Høibye leder oss i den Hellige Paulus fotspor.

Deretter avsluttes vårprogrammet med Gösta Hallonsten, professor i systematisk teologi, om forholdet mellom autoritet, tradisjon og fornuft i katolsk teologi.

LØRDAG 9. FEBRUAR, 11.00 - 15.00.


ST. PETERSKIRKEN OG DET SIXTINSKE KAPELL.

– Der det himmelske og jordiske møtes

Foreleser: Professor  i kunsthistorie Gunnar Danbolt

Tilhører St. Pauls menighet, Bergen

FREDAG 15. MARS, 17.00 - 21.00


FASTERETRETT:

Retrettleder: Diakon Sindre Bostad, St.Olav Domkirke i Oslo

Innledninger, sang, stillhet og aftenmat i stillhet.

LØRDAG  16. MARS, 11 .00 - 15.00.


“APOSTELEN PAULUS  - KJÆRLIGHETENS APOSTEL – omstrukturreringen av verden begynner”.

Foreleser: Can philol. og antikkhistoriker Anne-Britt Høibye.

Tilhører St. Pauls menighet, Bergen

LØRDAG  20. APRIL, 11.00 - 15.00


TRO OG VITEN: “Det av tron upplysta förnuftet. Om auktoritet, tradisjon och förnuft i  katolsk teologi”.

Foreleser: Professor i systematisk teologi ved universitetet i Lund og Newmanninstitutet i Uppsala, Gösta Hallonsten.

Har tidligere vært medlem av Den internasjonale teologikommisjonen i Vatikanet. Hallonsten tilhører den katolske menigheten i Lund.


VELKOMMEN!

Påmelding til: akademi@katolsk.no