KATOLSK ALMANAKK 2013 foreligger endelig

Katolsk almanakk 2013KATOLSK ALMANAKK 2013 foreligger endelig og kan kjøpes i/bestilles fra St. Olav bokhandel (eget bruk/gaver) eller St. Olav forlag (videresalg). Grunnet en produksjonsfeil hos trykkeri har almanakken dessverre i år blitt svært forsinket. 

Kalenderseksjonen inneholder ukesoppslag og liturgiske referanser for hver dag i kirkeåret, gjeldende liturgiske farge, angivelse av tidebønnuker, helgenfester og andre høytider samt dager med kirkeplikt og offisielle flaggdager. Tidsperioden er kirkeåret, fra 1. søndag i advent 2012 til ut året 2013.

Adresseseksjonen er lagt opp som adresseboken «Den katolske kirke i Norge 20…». Oversikten er geografisk og går fra nordisk til nasjonalt nivå, til kirkedistrikter og menighetene under disse. Ordenssamfunn er i tillegg oppført på bispedømme-/stiftstnivå.

En alfabetisk menighetsoversikt og innholdsfortegnelse finnes bakerst i boken.

Almanakken inneholder også et lite utvalg klassiske bønner, samt pavens bønneintensjoner for 2013.

Produsert i blå fiscagomma og med lesebånd.

Kr. 149.- 

KJØP i St. Olav bokhandels nettbutikk!