Nasjonal valfart til Roma i Troens år


nullI forbindelse med Troens år har pave Benedikt XVI foreslått at de troende som har mulighet reiser på valfart til Roma. Biskop Eidsvig og biskop Grgic inviterer med dette de troende i Norge til en nasjonal valfart til Roma i oktober 2013 i forbindelse med festen for Olav den helliges omvendelse 16. oktober. Biskopen oppfordrer menigheter, grupper og enkeltpersoner til å delta.

Arrangementet blir lagt opp på samme måte som de siste års olsokfeiring i Trondheim: Menigheter, grupper og enkeltpersoner må selv organisere sin reise og sitt opphold i Roma, mens Olsokkommisjonen vil tilby et rikt program for pilegrimene fra Norge. Tilbudet vil bl.a. inkludere messer, byvandringer for barn og voksne, foredrag, paveaudiens og noen fellesmåltider. Programmet vil være frivillig, men det vil være påmelding til enkelte av aktivitetene og måltidene. Det er rikelig anledning til at grupper kan ha tid til egne aktiviteter og samvær i tillegg til fellesprogrammet. Flere detaljer kommer.

Olsokkommisjonens program starter lørdag 12. oktober om kvelden, og avsluttes med den høytidelige messen ved Olavsalteret på festen for Olavs omvendelse på ettermiddagen onsdag 16. oktober. 

Større eller mindre grupper som vil ha forslag til egnede overnattingssteder kan henvende seg til Olsokkommisjonen. Kontaktperson: Sr. Anne Bente Hadland. Merk at det er mange pilegrimmer i Roma i Troens år og at man derfor må ordne bosted i god tid.