Oslo: A service of Lessons & Carols i St. Olav domkirke

St. Olav domkor i Oslo ønsker velkommen til "A service of Lessons & Carols"!

Dette er 11. år på rad at domkoret synger de vakre engelske advents- og julesangene i tilknytning til de tradisjonelle ni lesningene om inkarnasjonen fra Den hellige skrift.

stolavplakat_jul12