P. Olaf Wæring utnevnt til pavelig æresprelat

Fylte nylig 80 år, nå får han hederstittelen monsignore.

Den hellige far utnevnte den 12. november 2012 p. Olaf Wæring til pavelig æresprelat med monsignore som tittel. Wæring markerte for fire år siden sitt 50-årsjubileum som prest, og han har opp gjennom årene fylt mange roller i bispedømmets kurie, blant annet som rettsvikar.

Wæring ble presteviet 31. mai 1958 i Brooklyn (USA), kom til Norge i 1963 – og ble inkardinert i Oslo i 1972.

Paven gir hederstittelen monsignore til prester som fyller spesielle embeter, eller som på en eller annen måte har utmerket seg i sitt virke. Tittelen har tre grader; apostolisk protonotar, pavelig æresprelat og pavelig æreskapellan. Utnevnelsen skjer normalt etter anbefaling fra den lokale biskop.

Etter p. Wærings utnevnelse er det nå, foruten landets biskoper, tre prester med denne ærestittelen i Norge: p. Torbjørn Olsen, p. Francis Xavier Huynh Tan Hai – samt altså p. Olaf Wæring.