Pavens tale til den internasjonale teologiske kommisjon

– Uten en åpenhet for det transcendente, som lar oss finne svar på spørsmål om livets mening og hvordan leve et moralsk liv, er menneskeheten ute av stand til å handle i samsvar med rettferdighet og arbeide for fred. Dette sa pave Benedikt XVI da han fredag talte til den internasjonale teologiske kommisjon.

I talen snakket paven blant annet om forholdet mellom monoteistisk religion, rasjonalitet og vold, teologi som vitenskap, sensus fidei og kirkens magisterium – samt dokumentet "Theology today. Perspectives, principles and criteria".

Pope: Address to International Theological Commission